Regulamin
REGULAMIN KAYLO.PL

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym KAYLO.PL

I. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep internetowy dostępny pod adresem http;//kaylo.pl prowadzony przez firmę ROMARO Bentka Beata, 64­100 Leszno ,ul. Opalińskich 10, REGON 410059071, NIP - 6980000749.

 

Kontakt :

telefon: 607 877 881

email:shop@kaylo.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep kaylo.pl / zwany dalej sklepem / prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową asortymentu dostępnego w sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej / internet /.

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Złożone zamówienie stanowi umowę kupna ­sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Opisy, ceny są informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą formularza na stronach sklepu, składa ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT) .Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w formularzu zamówień.

5. Cena widoczna w sklepie przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.

7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach Sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wysprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

9. Promocje w sklepie nie łączą się. W przypadku towarów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.

10. Sklep dokłada wszelkich starań,aby prezentowane na stronie Sklepu opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym.W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem.Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. Wiarygodne Opinie Opineo – Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru,Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.Kupujący jest uprawniony,jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

III.WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu przez cały rok ( Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).

2. Zamówienie w Sklepie można złożyć wypełniając formularz dostępny na stronie Sklepu.

3. Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych a w szczególności imienia, nazwiska, pełnego adresu, adresu e­-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny utrudni lub wręcz uniemożliwi realizację zamówienia.

4. Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Sklep nie zrealizuje zamówień i otrzymają one status" zamówienia anulowano" w następujących przypadkach:

 - formularz zamówień został wypełniony błędnie lub częściowo

 - przy braku potwierdzenia zmówienia

 - w czasie pięciu dni nie zostanie zaksięgowana pełna opłata za zamówienie

 - gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego

6. Do momentu dokonania opłaty za zamówienie Klient ma możiwości zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania zamówienia pisząc na adres: shop@kaylo.pl

7. Formy płatności dostępne w sklepie kaylo.pl :

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”. 

 - przelew bankowy

 - płatność przy odbiorze 

 

IV. WYSYŁKA TOWARÓW

 

1. Przesyłki są wysyłane w przeciągu 2 do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Klient otrzymuje informację o wysyłce e-­mailem.

2. W przypadku, gdy istnieje możliwość opóźnienia dostawy, sklep poinformuje o sytuacji Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Przesyłki płatne przy odbiorze sklep wysyła po złożeniu zamówienia.

4. Przesyłki wysyłane są na adres podany jako adres dostawy w formularzu zamówień.

5. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę kurierską.

6. Szczegóły sposobu dostawy przesyłki oraz ogólnych warunków świadczenia usług są dostępne

na stronie internetowej kuriera –Poczty Polskiej- Pocztex48, In post

7. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek umożliwić sprawdzenie przesyłki.Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier.

8. Nieodebranie zamówienia przez Kupującego i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

 - obciążenie Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania w przypadku, gdy Klient złoży chęć ponownego nadania paczki i wyrazi zgodę na jej odbiór.

 - obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy – w przypadku, gdy Klient zgłasza chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie paczki.

 

V. REKLAMACJA

 

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową muszą być składane pisemnie na adres e-­mail - shop@kaylo.pl lub listownie:

Romaro Bentka Beata, 64­-100 Leszno, ul. Opalińskich 10

 - w reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia,numer zamówienia oraz dane kontaktowe

 - do odesłanego zamówienia należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową numer zamówienia, numer konta bankowego oraz dane kontaktowe

 - w przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący może żądać obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów.Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-­mail.

REKLAMACJA W PRZYPADKU NIEDOSTARCZONEJ PRZESYŁKI:

Kupujący powiadamia sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki.

Gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep składa reklamację:

 - jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – przesyłka została zagubiona, niedostarczona

– Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta bankowego.

REKLAMACJA W PRZYPADKU PRODUKTU USZKODZONEGO W TRANSPORCIE:

Klient ma obowiązek sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela.

Nie należy przyjmować przesyłki w przypadku:uszkodzenia opakowania lub towaru,podejrzenia uszkodzenia towaru

Kupujący ma obowiązek sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

Nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole.

REKLAMACJI NIE PODLEGA/JĄ

Wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne(rozdarcia,przecięcia,otarcia obicia,niedopasowanie obuwia do stopy,naturalne zużycie się obuwia,ścieranie się fleczek,podeszwy,odbarwienie się wnętrza obuwia,wygoda obuwia),a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją,użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem,niewłaściwym przechowywaniem i obchodzeniem się z towarem.Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi,oglądanymi na stronie kaylo.pl,które to różnice mogą wynikać z innych ustawień ( parametrów ) monitora Klienta.

 

VI. ZWROT

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego.Towary odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

2. Kupujący może poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy pisemnie wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres - shop@kaylo.pl lub listownie:

Romaro Bentka Beata 64-100 Leszno,ul.Opalińskich 10

3. Możliwość zwrotu towaru dotyczy towaru,który będzie zwrócony nieużywany,czysty,z oryginalną metką i innymi elementami,które posiadał on w momencie sprzedaży.

4. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sklepem.

5. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres Sklepu.Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz kosztów dostawy do Kupującego,jednakże koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

6. Aby zrealizować zwrot ,towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać z zadeklarowaną wartością na adres Sklepu.

7. Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Sklep ( wraz z kompletną dokumentacją ).

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."].

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Romaro Bentka Beata 64-100 Leszno ul.Opalińskich 10.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i jeżeli Klient wyraził zgodę – w celu informowania Go o nowościach,usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, poprawek,a także usunięcia ich z bazy danych.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa:

 - Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych( Dz.U.Nr 101 z 2002 r.poz 926,z póżn.zm.)

 - Ustawa z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144,poz.1204 z póżn.zm. )

 - Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U.nr100,poz.1024 )

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,Ustawy z dnia 02.03.2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Promocje
Zielone Skórzane Baleriny Agasi 478
Zielone Skórzane Baleriny Agasi 478

259,90 zł

Cena regularna: 299,90 zł

Najniższa cena: 299,90 zł
Botki Trapery Srebrne Lanqier 39C794 skóra
Botki Trapery Srebrne Lanqier 39C794 skóra

199,90 zł

Cena regularna: 259,90 zł

Najniższa cena: 259,90 zł
Botki Trapery Czarne Lanqier 39C717 Skórzane
Botki Trapery Czarne Lanqier 39C717 Skórzane

199,90 zł

Cena regularna: 259,90 zł

Najniższa cena: 259,90 zł
Czółenka Szpilki Na Słupku Granatowe
Czółenka Szpilki Na Słupku Granatowe

99,90 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
Lniane Espadryle Złoto Beżowe
Lniane Espadryle Złoto Beżowe

55,90 zł

Cena regularna: 79,90 zł

Najniższa cena: 79,90 zł
Mokasyny Baleriny Różowe Eliza
Mokasyny Baleriny Różowe Eliza

39,99 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
Trampki Wiązane Vansiki Czarne
Trampki Wiązane Vansiki Czarne

28,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 39,90 zł
Sandały Na Słupku Czerwone Kendall
Sandały Na Słupku Czerwone Kendall

59,99 zł

Cena regularna: 99,90 zł

Najniższa cena: 99,90 zł
Sandały Na Słupku Kendall
Sandały Na Słupku Kendall

69,90 zł

Cena regularna: 99,90 zł

Najniższa cena: 99,90 zł
Sandały Boho Różowe Frędzle
Sandały Boho Różowe Frędzle

39,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
Sandały Szpilki Klasyczne Rosso
Sandały Szpilki Klasyczne Rosso

39,90 zł

Cena regularna: 114,00 zł

Najniższa cena: 114,00 zł
Brązowe Mokasyny Croco Erica
Brązowe Mokasyny Croco Erica

69,90 zł

Cena regularna: 79,90 zł

Najniższa cena: 79,90 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl