Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

DEFINICJE:

 • Kaylo.pl/My – oznacza BENTKA BEATA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ROMARO BENTKA BEATA  wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności 64-100 Leszno ul.Opalińskich 10, siedziba firmy i adres do doręczeń: 64-030 Śmigiel ul.Plac Rozstrzelanych 10, NIP 6980000749, REGON 41005907, adres poczty elektronicznej: shop@kaylo.pl,  numer telefonu: 607877881, będącego właścicielem serwisu internetowego kaylo.pl.
 • Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis – Serwis internetowy udostępniany pod aktualnym adresem wwwkaylo.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
 • Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Konto  – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
 • Polityka – ta Polityka prywatności.
 • Regulamin – regulamin Serwisu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • Administratorem Twoich danych tj. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w Serwisie jest BENTKA BEATA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROMARO BENTKA BEATA.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:
  • Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego
  • Telefonicznie pod numerem 607877881
  • Na adres e-mail: shop@kaylo.pl
 • Możesz w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, a także skorzystać ze swoich praw o których mowa w tej Polityce Prywatności.

A. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

 • Dane osobowe wszystkich internautów korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi w Serwisie (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są przez kaylo.pl w następujących celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży produktów – wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania do dokonania sprzedaży;
  • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
  • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;
  • marketingowych kaylo.pl oraz innych osób, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dalszej części dokumentu.
 • Wszystkie dane dotyczące Twojej aktywności na naszym Serwisie, są rejestrowane w naszych logach systemowych. Zebrane w tam informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo będziemy przetwarzać te dane na po to by zapewnić bezpieczeństwo naszych aplikacji i systemów oraz zarządzania nimi, a także w celach technicznych, administracyjnych, analitycznych i statystycznych – podstawą takiego przetwarzania będzie w tym wypadku nasz uzasadniony interes.

B. Rejestracja w Serwisie

 • W trakcie rejestracji w Serwisie, poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta (imię, nazwisko oraz adres e-mail). Podanie danych w postaci adresu e-mail jest obowiązkowe, bez tego nie będziemy mogli założyć dla Ciebie Konta.
 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących cenach:
  • świadczenia usług polegających na prowadzeniu Twojego Konta w Serwisie – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy Twojej aktywności w trakcie rejestracji i po jej dokonaniu oraz Twojej aktywności w Serwisie i sposobu wykorzystania Konta, a także Twoich preferencji, w celu rozwoju naszych funkcjonalności;
  • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;
  • w naszych celach marketingowych oraz innych osób – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej
 • Jeżeli umieścisz w Serwisie jakiekolwiek dane innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

C. Składanie zamówień

 • Sprzedaż produktów Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podanie odpowiednich danych w procesie zakupowym. Podanie dodatkowych danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.
 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • Aby zrealizować złożone zamówienie – jest to niezbędne przetwarzania do wykonania umowy;
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na kaylo.pl wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek ustawowy;
  • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w trakcie korzystania z Serwisu, oraz Twoich preferencji zakupowych, w celu rozwoju i wykonywania czynności serwisowych stosowanych funkcjonalności;
  • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;

D. Formularze kontaktowe

 • Dajemy możliwość skontaktowania się z kaylo.pl przy pomocy elektronicznego formularza kontaktowego. Żeby to się stało po prosimy abyś podał nam swoje dane osobowe wymagane w tym formularzu. Jeśli tego nie uczynisz, nie będziesz miał możliwości się z nami skontaktować za pomocą formularza.
 • Twoje dane będziemy przetwarzać:
  • w celu identyfikacji wysyłającego oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu statystyk zapytań w celu rozwoju i konserwacji funkcjonalności Serwisu.

MARKETING

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych polegających m.in. na:
  • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama):
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter);
  • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 • Ponieważ prowadzimy działania marketingowe, to w niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie (automatycznie przetwarzamy dane i oceniamy Twoje preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania dla Ciebie oferty w przyszłości).

A. Reklama

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji danego internauty). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

B. Newsletter

 • Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, będziemy wysyłać newsletter. Podanie adresu e-mail jest wymagane, a jego niepodanie lub żądanie usunięcia tego adresu, uniemożliwia lubiebuty.pl wysyłkę newslettera.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu badań nad Twoja aktywnością podczas używania Serwisu, w celu rozwoju stosowanych funkcjonalności;

C. Marketing bezpośredni

 • Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez lubiebuty.pl do kierowania do Ciebie treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie, gdy wyrazisz na takie działanie zgodę,

COOKIES

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu w trakcie korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

A. Cookies „serwisowe”

 • Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym lubiebuty.pl oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji ;
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu w Serwisie, na czas trwania sesji lub trochę dłużej
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies tj. Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez naszych Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

B. Cookies „marketingowe”

 • Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie takich plików oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody. Pamiętaj, że możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres przetwarzania danych zależy od czasu utrzymywania Twojego Konta w Serwisie. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia Konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego wykasowania z Serwisu. Dodatkowo dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Kaylo.pl realizuje Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
 • Masz prawo do:
  • Wycofania dowolnej zgody udzielonej nam na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  • dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od lubiebuty.pl potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez lubiebuty.pl i w jaki sposób.
  • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne,dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych przez kaylo.pl („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych przez naszych klientów, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

 • W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe lub kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub inne organy państwowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z wyżej wymienionego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Zawsze będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają zabezpieczonego połączenia podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

ZMIANY

 • Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Promocje
Zielone Skórzane Baleriny Agasi 478
Zielone Skórzane Baleriny Agasi 478

259,90 zł

Cena regularna: 299,90 zł

Najniższa cena: 299,90 zł
Botki Trapery Srebrne Lanqier 39C794 skóra
Botki Trapery Srebrne Lanqier 39C794 skóra

199,90 zł

Cena regularna: 259,90 zł

Najniższa cena: 259,90 zł
Botki Trapery Czarne Lanqier 39C717 Skórzane
Botki Trapery Czarne Lanqier 39C717 Skórzane

199,90 zł

Cena regularna: 259,90 zł

Najniższa cena: 259,90 zł
Czółenka Szpilki Na Słupku Granatowe
Czółenka Szpilki Na Słupku Granatowe

99,90 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
Lniane Espadryle Złoto Beżowe
Lniane Espadryle Złoto Beżowe

55,90 zł

Cena regularna: 79,90 zł

Najniższa cena: 79,90 zł
Mokasyny Baleriny Różowe Eliza
Mokasyny Baleriny Różowe Eliza

39,99 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
Trampki Wiązane Vansiki Czarne
Trampki Wiązane Vansiki Czarne

28,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 39,90 zł
Sandały Na Słupku Czerwone Kendall
Sandały Na Słupku Czerwone Kendall

59,99 zł

Cena regularna: 99,90 zł

Najniższa cena: 99,90 zł
Sandały Na Słupku Kendall
Sandały Na Słupku Kendall

69,90 zł

Cena regularna: 99,90 zł

Najniższa cena: 99,90 zł
Sandały Boho Różowe Frędzle
Sandały Boho Różowe Frędzle

39,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
Sandały Szpilki Klasyczne Rosso
Sandały Szpilki Klasyczne Rosso

39,90 zł

Cena regularna: 114,00 zł

Najniższa cena: 114,00 zł
Brązowe Mokasyny Croco Erica
Brązowe Mokasyny Croco Erica

69,90 zł

Cena regularna: 79,90 zł

Najniższa cena: 79,90 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl